آخرین خبرها
خانه / زیست شناسی یازدهم

زیست شناسی یازدهم

🌲نکات مهم فصل 5 زیست شناسی یازدهم 🌲

🖍در عرق ، اشک، بزاق و مخاط آنزیم لیزوزیم وجود دارد. 🖍آنزیم لیزوزیم جزو آنزیم های برون سلولی محسوب می شود . 🖍هر نوع آسیب بافتی منجر به بروز پاسخ التهابی می شود. 🖍 در پاسخ التهابی سلول های آسیب دیده علاوه بر هیستامین مواد شیمیایی دیگری نیز به محل آسیب دیده آزاد می کنند. 🖍 با ترشح هیستامین و ... بیشتر بخوانید »

بررسی سوالات کنکور زیست شناسی یازدهم در کنکور ۹۸

۱۵۷- کدام مورد، فقط درباره بسیاری از ماهیچه های اسکلتی بدن انسان درست است؟( خارج ۹۸) –  فصل سوم  ۱) انرژی لازم برای انقباض آنها، فقط از سوختن کراتین فسفات به دست می آید. ۲) هر یاخته آنها، از به هم پیوستن چند یاخته در دوران جنینی ایجاد شده است. ۳) تارهایی ویژه برای انجام حرکات استقامتی و تارهایی دیگر ... بیشتر بخوانید »

نکات مهم فصل 8 زیست شناسی یازدهم

🌲نکات مهم فصل هشت زیست یازدهم 🌲 🌴در نهاندانگان برخلاف خزه ها و سرخس ها سلول های جنسی نر فاقد تاژک هستند. 🌴 در نهاندانگان و بازدانگان به خاطر وجود لوله ی گرده سلول های جنسی نر تاژک ندارند. 🌴 نهاندانگان دارای لقاح مضاعف هستند. 🌴 سلول تخمزا به لوله ی گرده نزدیکتر است . 🌴 تشکیل سلول تخم در ... بیشتر بخوانید »

🔬مقایسه ی یک گیاه تک لپه با یک گیاه دولپه 🔬

🔬مقایسه ی یک گیاه تک لپه با یک گیاه دولپه 🔬 🖊1) گیاهان تک لپه ریشه ی افشان دارند اما گیاهان دو لپه ریشه ی راست و مستقیم 🖊2) گیاهان تک لپه دارای برگهایی با رگبرگ موازی هستند. اما در گیاهان دولپه (معمولاً) رگبرگ ها منشعب هستند. 🖊3) گیاهان تک لپه یک ساقه ی یکنواخت دارند. اما در گیاهان دولپه ... بیشتر بخوانید »

نکات مهم فصل 6 زیست یازدهم

❇️ سانتریول ها دریاخته های جانوری و یاخته های جنسی نرگیاهان ابتدایی مانند خزه و سرخس وجود دارد. ❇️ گیاهان پیشرفته ( نهاندانگان و بازدانگان ) سانتریول ندارند . ❇️ در گیاهان با آنکه سانتریول ندارند موقع تقسیم سلولی دوک تقسیم تشکیل می شود . ❇️ بین مرحله ی متافاز و آنافاز میتوز سانترومر ها همانند سازی می کنند. ❇️ ... بیشتر بخوانید »

سئوالات تشریحی فصل به فصل زیست شناسی یازدهم

سئوالات تشریحی فصل 5 زیست شناسی یازدهم ( ایمنی) دریافت سئوالات  پاسخ  سئوالات تشریحی فصل 5 زیست شناسی یازدهم ( ایمنی) دریافت پاسخ  سئوالات تشریحی فصل 6 زیست یازدهم   دریافت سئوالات  پاسخ تشریحی فصل 6 زیست یازدهم  دریافت پاسخ سئوالات تشریحی فصل 7 زیست یازدهم  دریافت سئوالات  پاسخ تشریحی فصل 7 زیست یازدهم دریافت پاسخ بیشتر بخوانید »

سئوال

💹 سئوال 💹 اگر در یک تارچه 15 خط M وجود داشته باشد و تعداد رشته های پروتئینی متصل به خط Z چهارده برابر خط M باشد مطلوب است : الف) تعداد سارکومر ب) تعداد رشته های اکتین ج) تعداد رشته های میوزین د) تعداد خط Z پاسخ : الف) تعداد سارکومر 15 عدد   – ب) تعداد رشته های اکتین 210 ... بیشتر بخوانید »

نکات مهم فصل سوم زیست شناسی یازدهم

❇️ نکات مهم فصل سوم زیست شناسی یازدهم ❇️ ✅ استخوان ها بخشی از اسکلت انسان را تشکیل می دهند. ✅ تعداد استخوان های بخش جانبی بیشتر از بخش محوری است ( 126 به 80) ✅ ترقوه ، کتف و نیم لگن حزء استخوان های جانبی اسکلت انسان هستند. ✅ هر نیم لگن با سه استخوان مفصل می دهد : ... بیشتر بخوانید »