آخرین خبرها
خانه / زیست شناسی دهم

زیست شناسی دهم

نکات فصل دوم زیست شناسی دهم ( دستگاه گوارش)

ماهیچه های دهان ، حلق ، ابتدای مری و بنداره ی خارجی مخرج از نوع ماهیچه ی اسکلتی یا مخطط هستند. بقیه قسمت های لوله ی گوارش از نوع ماهیچه ی صاف می باشند .در ابتدا و انتهای مری بنداره وجود دارد.بنداره ی ابتدای مری ( حلقی – خلفی) با آنکه از نوع ماهیچه ی اسکلتی می باشد اما به ... بیشتر بخوانید »

نکات فصل دوم زیست شناسی دهم

🌲 نکات فصل دوم زیست شناسی یازدهم 🌲🖍وجود چینه دان سبب کاهش تعداد دفعات تغذیۀ جانور می شود.🖍حرارت بدن در گوارش غذا در نشخوار کنندگان نقش دارد.🖍کریچۀ گوارشی حاصل از اتصال کافند ه (لیزوزوم) تن به کریچۀ غذایی است.🖌گوارش در مرجان ها ابتدا برون یاخته ای و سپس درو ن یاخت های انجام می شود.🖌کربوهیدرات های متصل به پروتئین های ... بیشتر بخوانید »

بررسی سوالات زیست شناسی دهم در کنکور

بخشی از بدن یک فرد بالغ که توسط مویرگهای ناپیوسته خون رسانی می شود و تعدادی از یاخته های آن می توانند به رگهای خونی تمایز یابند، در کدام مورد نقش ندارد؟(کنکور۹۹داخل) زیست دهم فصل ۴   ۱ ) انتقال مواد و تنظیم pH خون  ۲) فاگوسیت شدن همه انگل های فعال ۳) بروز نوعی اختلال دستگاه ایمنی  ۴) ترشح عامل ... بیشتر بخوانید »

ویژگی های مشترک حشرات

🌳  بدن سه قسمتی دارند .( سر ، سینه ، شکم) 🌳 سه جفت پای بند بند دارند . 🌳 چشم مرکب دارند . 🌳 تنفس نایدیسی دارند . 🌳 در خون( همولنف) انها اکسیژن و کربن دی اکسید وجود ندارد . بنابراین خون تیره و روشن در حشرات مطرح نیست . 🌳 در خون ( همولنف) آنها گلبول قرمز ، هموگلوبین ، آنزیم انیدراز ... بیشتر بخوانید »