آخرین خبرها
خانه / زیست شناسی دهم / بررسی سوالات زیست شناسی دهم در کنکور

بررسی سوالات زیست شناسی دهم در کنکور


بخشی از بدن یک فرد بالغ که توسط مویرگهای ناپیوسته خون رسانی می شود و تعدادی از یاخته های آن می توانند به رگهای خونی تمایز یابند، در کدام مورد نقش ندارد؟(کنکور۹۹داخل) زیست دهم فصل ۴ 
 ۱ ) انتقال مواد و تنظیم pH خون
 ۲) فاگوسیت شدن همه انگل های فعال
۳) بروز نوعی اختلال دستگاه ایمنی
 ۴) ترشح عامل تنظیم کننده تولید گویچه های قرمز                       

پاسخ : گزینه ۲
🖍 مویرگ های ناپیوسته در مغز استخوان ، جگر و طحال یافت می شوند .
🖍 بعضی از یاخته های بنیادی بالغ مغز استخوان توانایی تمایز به رگ های خونی را دارند .
🖊 برای تولید گلبول قرمز در مغز قرمز استخوان وجود ویتامین B12 ، فولیک اسید ، آهن ضروری است .
🖌 هورمون اریتروپویتین از یاخته های دورن ریز کبد و کلیه ترشح می شود ، با اثر بر مغز استخوان در تنظیم میزان گلبول های قرمز خون نقش دارد .
🖊 یاخته های بنیادی بالغ میلوئیدی و لنفوئیدی مغز استخوان در تولید گلبول های سفید خون نقش دارند .
🖍 بررسی گزینه ها :
🌲موضوع سئوال مغز قرمز استخوان می باشد .
۱) نادرست : هموگلوبین موجود در گلبول قرمز با جذب یون هیدروژن و انتقال آن در تنظیم PH خون نقش دارد .
۲) درست: بعضی از انگل ها بزرگ مانند کرم های انگل روده نمی توانند توسط گلبول های سفید به ویژه ائوزونوفیل ها فاگوسیت شوند . ائوزونوفیل ها برای از بین بردن این نوع انگل از روش دیگری استفاده می کنند .
۳) نادرست : ماستوسیت ها و بازوفیل هادر مغز اشتخوان تولید می شوند . در آلرژی که نوعی اختلال در دستگاه ایمنی می باشد نقش دارند .
۴) نادرست : هورمون اریتروپویتین وظیفه ی تنظیم میزان گلبول های قرمز خون را دارد. بنابراین در صورت کم کاری مغز استخوان یا در شرایط کاهش فشار اکسیژن این هورمون با اثر بر مغز استخوان میزان تولید گلیول قرمز را افزایش می دهد .

۱۵۶ – کدام گزینه ، برای تکمیل  عبارت زیر نامناسب است ؟(کنکور ۹۸ داخل )  فصل هفتم زیست دهم

” یکی از شرایط ……………… گیاه است .”

۱) افزایش خروج قطرات آب از انتها یا لبه ی برگ ها ، افزایش مقدار فشار ریشه ای

۲) حرکت آب و املاح در آوندهای چوبی ، مکش ناشی از سطح بخش های هوایی

۳) باز شدن روزنه های هوایی ، جذب آب به دنبال انباشت مواد محلول در یاخته های نگهبان روزنه های

۴) کاهش خروج آب از منفذ بین یاخته های نگهبان روزنه های هوایی ، کاهش بخار آب در هوای اطراف

پاسخ سوال ۱۵۶ : گزینه ۴

بررسی گزینه ها :

گزینه ی ۱ ) درست : در عمل تعریق آب به صورت قطراتی از انتها و یا لبه ی برگ ها خارج می شود . فشار ریشه ای موجب افزایش عمل تعریق می شود .

گزینه ی ) ۲)درست  : با انجام عمل تعرق از سطح بخش های هوایی گیاه ( برگ ، ساقه و ….) درون آوند های چوبی یک کشش یا مکش تعرقی از بالا ایجاد می شود که آب و املاح را درون آوند های چوبی به سمت بالا به حرکت در می آورد .

۳) درست : با ورود موادی مانند ساکارز و یون های کلر و پتاسیم به درون یاخته های نگهبان روزنه ، پتانسیل آبی این یاخته ها کاهش می یابد .به دنیال آن آب از یاخته های مجاور وارد یاخته های نگهبان روزنه شده و موجب تورژسانس این یاخته ها و باز شدن روزنه می شود .

۴) نادرست : کاهش بخار آب در هوای اطراف گیاه میزان تعرق ( خروج آب به صورت بخار از روزنه های هوایی) را افزایش می دهد.

                                                   فصل پنجم زیست دهم

۱۵۷- سامانه ی دفعی در زنبور بر خلاف سامانه ی دفعی در کرم خاکی چه مشخصه ای دارد ؟(گنکور ۹۸ داخل)

۱) به روده تخلیه می شود .                                                    ۲) در دو انتها باز است .

۳) نزدیک به انتها به صورت مثانه در آمده است .             ۴) در بخشی از طول با شبکه ی مویرگی ارتباط دارد.

پاسخ سوال ۱۵۷ : گزینه ی ۱

بررسی گزینه ها :

۱) درست : زنبور ( حشرات) یک سامانه ی دفعی متصل به روده به نام لوله های مالپیگی دارند . که محتویات لوله های مالپیگی به روده تخلیه می شود . بعد از جذب آب و یون ها ، اوریک اسید که یک ماده ی دفعی نیتروزن دار است به همراه محتویات روده دفع می شود .

۲) نادرست : یک طرف لوله های مالپیگی بسته و یک طرف آن باز است .

۳)نادرست : سامانه ی دفعی کرم خاکی متانفریدی می باشد .که در قسمت جلو دارای قیف مژکدار و در نزدیک انتها دارای مثانه است .

۴) نادرست : زنبور گردش خون باز دارد و فاقد شبکه ی مویرگی می باشد .

درباره‌ی محمد ماهفروزی

محمد ماهفروزی - مدرس کنکور و المپیاد زیست شناسی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

2 + 1 =