آخرین خبرها
خانه / زیست شناسی دوازدهم / نکات فصل 2 زیست شناسی دوازدهم ( ترجمه)

نکات فصل 2 زیست شناسی دوازدهم ( ترجمه)

 • تعداد پیوند پپتیدی با تعداد مولکول آب آزاد شده و تعداد جابجایی ریبوزوم برابر است .
 • همه ی tRNA ها ی وارده به جایگاه A وارد جایگاه P ریبوزوم می شوند .
 • تعداد آمینو اسید وارده به جایگاه P یکی بیشتر از تعداد آمینو اسید وارده به جایگاه A می باشد .
 • همه ی tRNA های بدون امینو اسید از جایگاه E ریبوزوم را ترک می کنند بجز tRNA ی اخر که از جایگاه P ریبوزوم را ترک می کند .
 • در مرحله ی آغاز ترجمه پیوند هیدروژنی در جایگاه P تشکیل می شود ( بین نوکلئوتید های کدون و انتی کدون) در مرحله ی طویل شدن پیوند هیدروژنی در جایگاه A تشکیل می شود .
 • در مرحله ی آغاز پیوند پپتیدی تشکیل نمی شود .
 • در مرحله ی آغاز پیوند هیدروژنی شکسته نمی شود . اما در مرحله ی طویل شدن پیوند هیدروژنی در جایگاه E شکسته می شود و در مرحله ی پایان پیوند هیدروژنی در جایگاه P شکسته می شود .
 • پیوند پپتیدی همواره در جایگاه A ریبوزوم تشکیل می شود .
 • برای تشکیل اولین پیوند پپتیدی ریبوزوم جابجا نمی شود .
 • پیوند پپتیدی تنها در مرحله ی طویل شدن تشکیل می شود .
 • تشکیل آب و مصرف ATP در جایگاه A ریبوزوم انجام می گیرد .
 • اگر تعداد کدون را n در نظر بگیریم : n-1 کدون وارد جایگاه A و  P ریبوزوم و n-2 کدون وارد جایگاه E ریبوزوم می شوند .
 • در یاخته 64 نوع کدون یا رمزه وجود دارد.
 • در یاخته حداکثر 61 نوع پادرمزه یا انتی کدون می تواند وجود داشته باشد . ( کدون پایان انتی کدون ندارند .)
 • توالی نوکلئوتیدی آنتی کدون در 61 نوع tRNA متفاوت است .
 • به جز توالی نوکلئوتیدی جایگاه اتصال امینو اسید که در تمام 61 نوع tRNA یکسان است ( CCA ) ، و توالی انتی کدون که متفاوت است توالی بقیه نوکلئوتید های tRNA مشابه می باشد .
 • پروتئین های درون لیزوزوم ، واکوئل و پروتئین های موجود در ساختار غشا توسط ریبوزوم مستقر در سطح شبکه ی اندوپلاسمی زبر ساخته می شوند .
 • بخشی از پروتئین های دو اندامک کلروپلاست و میتوکندری توسط ریبوزوم موجود در این اندامک ها ساخته می شود و بخشی دیگر از پروتئین های این دو اندامک مانند پروتئین های موجود در غشای انها توسط ریبوزوم آزاد در سیتوپلاسم ساخته می شود .
 • ادامه دارد ………………..

درباره‌ی محمد ماهفروزی

محمد ماهفروزی - مدرس کنکور و المپیاد زیست شناسی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

58 − = 49