آخرین خبرها
خانه / اخبار فوری / 🌲نکات مهم فصل پنجم زیست شناسی دوازدهم 🌲

🌲نکات مهم فصل پنجم زیست شناسی دوازدهم 🌲

🌲نکات مهم فصل پنجم زیست شناسی دوازدهم 🌲
🖊 اکسایش پیروات ( پل گلیکولیز) و چرخه ی کربس درون میتوکندری انجام می شوند .
🖊 2 مولکول Co2 در مرحله ی اکسایش پیروات و 4 مولکول CO2 در چرخه ی کربس تولید می شود .
🖊 در فرآیند تنفس یاخته ی ( هوازی) آب درون بستره میتوکندری تولید می شود .
🖊 در فرآیند تنفس یاخته ای ( هوازی) هر جا CO2 آزاد شود . یک مولکول NADH تولید می شود . اما عکس آن درست نیست .
🖊 گلیکولیز( قندکافت) در سیتوسل یاخته انجام می گیرد .
🖊 آخرین پذیرنده ی زنجیره ی انتقال الکترون غشای داخلی میتوکندری اکسیژن می باشد .
🖊 هدف از انجام مرحله ی تخمیر بازسازی NAD+ برای مرحله ی گلیکولیز است .
🖊 در مرحله ی گلیکولیز 2 مولکول ATP و دو مولکول NADH+H تولید می شود .
🖊 تولید ATP در مرحله ی گلیکولیز در سطح پیش ماده انجام می گیرد .
🖊 در زنجیره ی انتقال الکترون میتوکندری به ازای هر NADH ، معادل 3 مولکول ATP و به ازای هر FADH2 معادل دو مولکول ATP انرژی تولید می شود .
🖊 محل تولید NADH و FADH2 در چرخه ی کربس متفاوت است .
🖊 در هر چرخه ی کربس یک FADH2 و سه NADH تولید می شود .
🖊 در هر چرخه ی کربس 1 مولکول ATP به صورت مستقیم تولید می شود .
🖊 ورود H مثبت از فضای بین دو غشا به درون بستره به صورت انتشار تسهیل شده در جهت شیب غلظت و بدون صرف انرژی از طریق کانال ATP ساز موجود در غشای داخلی میتوکندری انجام می گیرد .
🖊 تولید ATP توسط کانال آنزیمی ATP ساز نیاز به مصرف انرژی دارد . این انرژی از طریق شیب غلظت یون H مثبت تامین می شود .
🖊 خروج یون H+ از بستره به فضای بین دو غشا از طریق پروتئین های غشایی ( 3 پروتئین) در خلاف جهت شیب غلظت با مصرف انرژی و به صورت انتقال فعال انجام می گیرد . این انرژی از طریق الکترون تامین می شود .
🖊 هر چه قدر چین خوردگی غشای داخلی میتوکندری بیشتر باشد کارایی میتوکندری در تولید ATP بیشتر است .
🖊 انتقال پیروات تولید شده در مرحله ی گلیکولیز از سیتوسل به درون میتوکندری با صرف انرژی و به صورت انتقال فعال انجام می گیرد .
تراکم H+ در فضای بین دوغشای میتوکندری بیشتر از درون بستره می باشد .
🖍 پروتئین هایی که در فرآیند تنفس یاخته ای در بستره ی میتوکندری مورد استفاده قرار می گیرند توسط ریبوزوم میتوکندری ساخته می شوند و پروتئین های مورد استفاده در غشای داخلی میتوکندری توسط ریبوزوم های آزاد در سیتوپلاسم ساخته می شوند .
🖊 تکثیر میتوکندری می تواند همزمان با تقسیم یاخته باشد یا مستقل از تقسیم یاخته ، به همین دلیل تعداد میتوکندری در یاخته ها به چندین عدد می رسد .
🖊 مولکول 4 کربنه ی اگزالواستات در چرخه ی کربس هم مصرف و هم تولید می شود .
🖊 در تخمیر الکلی دو مولکول دو کربنه ( اتانال و اتانول) تولید می شود .

درباره‌ی محمد ماهفروزی

محمد ماهفروزی - مدرس کنکور و المپیاد زیست شناسی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

66 − = 57