آخرین خبرها
خانه / آزمون های آنلاین / پاسخ تشریحی سئوالات

پاسخ تشریحی سئوالات

پاسخ سئوال ۱۷۹ ( کنکور داخل ۱۴۰۰) – گزینه ۳
همه نهاندانگان دارای دانه گرده منفذ دار هستند. بنابراین گیاهی با ویژگی های مطرح شده دارای گل تک جنسی نر گلبرگ هایی بهم متصل را نیز شامل می شود.

بررسی گزینه ها :
۱- زنبق گیاهی است که ساقه تخصص یافته دارد و چند ساله است .

۲- گیاه لوبیا رشد روزمینی دارد و دولپه است گیاهان دولپه فاقد مغز ریشه هستند.

۴- گرده افشانی گیاهانی توسط باد صورت می گیرد که گل های کوچک فراوانی تولید می کنند و فاقد رنگ های درخشان و بوهای قوی و شیره اند. در صورتی که داوودی گیاهی روز کوتاه بوده ولی دارای گلبرگ های رنگین است .

سئوال ۱۴۰۶- گزینه ۴
اینترفرون نوع دو در لنفوسیت های Tو کشندۀ طبیعی ساخته و ترشح می شود. در صورتی که ژن های جایگاه گروه خونی RH کروموزوم های یک، فقط در گلبول قرمز نابالغ بیان می شود.
بررسی سایر گزینه ها:
گزینۀ ۱: برای رونویسی و همانندسازی دنای راکیزه ای، از دنا به عنوان الگو استفاده می کند.
گزینۀ ۲: لنفوسیت T کشنده و کشندۀ طبیعی برای هورمون های تیروئیدی گیرنده دارند.
گزینۀ ۳: در بیماری خودایمنی، یاخته های خودی که توانایی تولید اینترفرون نیز دارند، توسط دستگاه ایمنی مورد حمله قرار می گیرند.

پاسخ سئوال ۱۷۲ (کنکور ۱۴۰۰ داخل) : گزینه ۳
فرد مبتلا به پرکاری پاراتیروئید، کلسیم خون بالایی دارد. افزایش کلسیم سبب تنگی عروق و مشکل در عملکرد قلب می شود . برای انقباض ماهیچه ها به کلسیم نیاز است پس در عملکرد انقباضی موثر است.
در فرد مبتلا به کم کاری پاراتیروئید ، کلسیم خون پایین است و بازجذب کلسیم از کلیه کاهش پیدا می کند .

برای تنفس به حرکات دیافراگم و ماهیچه های بین دنده ای نیاز است . این ماهیچه ها برای انقباض به کلسیم نیاز دارند .

بررسی گزینه ها :

  1. نادرست : در کم کاری تیروئید ، به علت کاهش میزان تجزیه گلوکز و کاهش انرژی در دسترس یاخته ها ، گرمای کمتری آزاد می شود. پس دمای بدن نمی تواند افزایش یابد .
    ۲) نادرست : فردی که دچار پرکاری غده فوق کلیه است. بعلت افزایش کورتیزول دچار افت سیستم ایمنی می شود اما در کم کاری غده فوق کلیه ، بعلت کاهش الدوسترون و اپی نفرین ، فشار خون افزایش پیدا نمی کند .
    ۴) نادرست : سازنده هورمون رشد یعنی هیپوفیز پیشین در فرد مبتلا به کم کاری بخش پیشین هیپوفیز ، تکثیر یاخته ها ی استخوانی افزایش نمی یابد. در ضمن یاخته های هدف هورمون رشد ، یاخته های غضروفی ضفحات رشد هستند نه یاخته های استخوانی

پاسخ سئوال ۱۴۰۵: گزینه ۳
بررسی گزینه ها :
الف) درست : مغز حیاتی است و بنابراین جریان خون را نمی توان تغییر داد
ب)درست : برای تسهیل اکسیژن رسانی و از دست دادن گرما
ج) درست : برای اینکه میزان جذب و دفع به حداقل برسد .
د) نادرست : میزان برون ده قلب در یک انسان بالغ معمولی در حالت استراحت تقریباً ۵ لیتر در دقیقه است (در طول تمرینات سنگین به ۲۵ لیتر در دقیقه افزایش می یابد)

پاسخ سئوال ۱۴۰۴: گزینه ۴( چند مورد از فرایندهای زیراز حلقه های بازخوردی مثبت استفاده می کنند ؟ )
بررسی گزینه ها :
الف) درست : کشیده شدن دیواره های رحم باعث انقباضاتی می شود که باعث کشیده شدن بیشتر دیواره ها می شود (این کار تا زمان زایمان ادامه می یابد)
ب) درست : تغذیه کودک تولید شیر را تحریک می کند که باعث شیردهی بیشتر می شود (تا زمانی که کودک شیر خوردن را متوقف کند ادامه می یابد)
ج) درست : فولیکول غالب استروژن آزاد می کند که باعث تحریک ترشح LH و FSH می شود تا رشد فولیکولی بیشتر را تقویت کند.
د) درست : پلاکت ها فاکتورهای انعقادی را آزاد می کنند که باعث تجمع بیشتر پلاکت ها در محل آسیب می شود

پاسخ سئوال ۱۸۳ ( کنکور داخل ۱۴۰۰)
پاسخ : گزینه ۱
مقدار ماده ی حساس به نور در گیرنده ی استوانه ای بیشتر از گیرنده ی مخروطی است .
بررسی سایر گزینه ها :
۲) نادرست : ماده ی حساس به نور در یاخته ی استوانه ای ، از هسته یاخته فاصله بیشتری دارد.
۳) نادرستدر هر دو نوع یاخته ، محل قرار گیری ماده ی حساس به نور در یک انتهای یاخته می باشد .
۴) نادرست : با برخورد نور به شبکیه ، ماده حساس به نور ، درون گیرنده های نوری تجزیه می شود .

پاسخ سئوال ۱۴۰۱

برای مردان ۴ نوع ژنوتیپ (ژن نمود) و ۴ نوع فنوتیپ (رخ نمود) وجود دارد. به عنوان مثال XAY یا XBY و …) . برای زنان ۴ نوع ژن نمود خالص ( XAXA و ….. ) و ۶ نوع ژن نمود ناخالص ( XAXB یا XBXC و …. )وجود دارد .برای زنان ٧ نوع فنوتیپ وجود دارد .( ۴ نوع ر خ نمود از ژن نمودهای خالص و ٣ نوع ازژن نمودهای ناخالص حاصل می شود.) به طور کلی هم ٧ نوع رخ نمود در جمعیت مشاهده می شود.

پاسخ سئوال ۱۴۰۲: گزینه ۳

علت نادرستی سایر موارد:
الف) استخوان ترقوه با استخوان های جناغ و کتف مفصل شده است.
ج) ١٠ جفت دنده به مهره ها و جناغ متصل هستند. ٢ جفت انتهایی از پشت به مهره ها متصل هستند و از جلو آزاد هستند و به جناغ متصل نمی شوند.

پاسخ سئوال ۱۴۰۳ : گزینه ۳

زمانی که پیام عصبی از گره دهلیزی- بطنی خارج می شود، موج Q شکل می گیرد که هنوز در زمان انقباض دهلیز است و خون از دهلیزها وارد بطن ها می شود.
علت نادرستی سایر گزینه ها:
گزینۀ ١: گره دهلیزی – بطنی در دهلیز راست قرار دارد و همزمان با خروج پیام عصبی از این گره، پیام هنوز وارد دیوارۀ بین دو بطن نشده است.
گزینۀ ٢: یاخته های ماهیچه ای در شبکۀ هادی قلب تحریک می شوند، نه یاخته های عصبی.
گزینۀ ۴: تحریک مسیرهای بین گرهی مربوط به قبل از تحریک گره دهلیزی- بطنی است.درباره‌ی محمد ماهفروزی

محمد ماهفروزی - مدرس کنکور و المپیاد زیست شناسی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

97 − 89 =