سئوالات زیست شناسی

سئوال : آیا بازوفیل ها و ائوزینوفیل ها نیز جزوه فاگوسیت ها (بیگانه خوارها) محسوب می شوند ؟


🖍 پاسخ : بله – در بدن انسان بجز لنفوسیت ها بقیه گلبول های سفید خاصیت بیگانه خواری دارند . بعضی از انها مانند نوتروفیل قدرت بیگانه خواری زیاد و بعضی مانند بازوفیل قدرت بیگانه خواری کم دارند .
🖊در بدن انسان سه گروه اصلی فاگوسیت کننده وجود دارد : مونوسیت ها و ماکروفاژها، گرانولوسیت ها و سلول های دندریتیک که همگی عملکرد کمی متفاوت در بدن دارند.
🖊مونوسیت ها بزرگترین نوع فاگوسیت ها هستند که در زیر میکروسکوپ با هسته ای لوبیایی شکل دیده می شوند .
🖊ماکروفاژها از مونوسیت ها مشتق شده و در بافت ها یافت می شوند. آنها به عنوان اولین مکانیسم دفاعی در فاگوسیتوز بقایای سلولی، میکروب ها و هر ماده خارجی دیگر نقش اساسی دارند.
🖊عملکرد اصلی سلول های دندریتیک به عنوان پیوندی بین سیستم ایمنی ذاتی و تطبیقی است. به عنوان سلول های دندریتیک نابالغ در جریان خون حرکت می کنند و از طریق بافت ها مهاجرت می کنند و به طور مداوم از پاتوژن هایی که از طریق ماکروپینوسیتوز پیدا می کنند نمونه برداری می کنند .
به دنبال فاگوسیتوز، سلول بالغ می شود و به یک اندام لنفاوی محیطی مانند یک غدد لنفاوی، طحال یا بافت لنفاوی مرتبط نزدیک می شود و با ارائه انتی ژن عامل بیگانه لنفوسیت T را فعال می کند .
🌲گرانولوسیت ها گروهی از فاگوسیت ها با گرانول های متراکم در سیتوپلاسم خود هستند و شامل نوتروفیل ها، ائوزینوفیل ها و بازوفیل ها هستند.

یک پاسخ به “سئوال : آیا بازوفیل ها و ائوزینوفیل ها نیز جزوه فاگوسیت ها (بیگانه خوارها) محسوب می شوند ؟”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --