زیست شناسی دهم

🌳 فصل اول زیست شناسی دهم ( گفتار سوم)

🌳 فصل اول زیست شناسی دهم ( گفتار سوم)🖍 سلول از ۳ بخش اصلی تشکیل شده است :۱) غشا ۲) سیتوپلاسم ۳) هسته🌲 غشا : پرده ی نرمی است که در اطراف سلول قرار دارد.🖍 نقش غشا :۱) کنترل ورود و خروج مواد۲) شناسایی محیط اطراف و سلول های مجاور به کمک گیرنده هایی که […]

زیست شناسی یازدهم

فصل ۱ زیست شناسی یازدهم

🌳 فصل ۱ زیست شناسی یازدهم (گفتار۱)🌲بافت عصبی : شامل : ۱- یاخته ی عصبی ( نورون ) ۲- یاخته ی پشتیبان ( نوروگلیا)🖌ویژگی های یاخته عصبی :۱- تحریک پذیری ۲- ایجاد پیام عصبی ۳- هدایت پیام عصبی ۴- انتقال پیام عصبی🖌ساختار نورون ( یاخته ی عصبی ) : هر نورون از ۳ بخض اصلی […]

کنکور 1401

کنکور ۱۴۰۱ ( داخل)

۱۳۲- کدام عبارت درخصوص یاخته های شرکت کننده در انعکاس عقب کشیدن دست فرد در برخورد با جسم داغ، نادرست است ؟ ۱) بعضی از یاخته های عصبی که جسم ياخته ای آنها در ماده خاکستری قرار دارد، با یاخته های عصبی حسی، همایه ( سیناپس) برقرار می کنند.  ۲) بعضی از یاخته های عصبی […]

آموزش زیست شناسی

🌳۵۰ نکته زیست شناسی برای مرور سریع ( بخش اول )

۱- آنزیم rRNA تنها انزیم غیر پروتئینی ( کتاب درسی ) است. که در یوکاریوت ها در هسته ساخته می شود اما محل فعالیت ان سیتوپلاسم می باشد .۲- در یوکاریوت ها ۴ نوع آنزیم رنا پلیمراز وجود دارد.: رناپلی مراز ۱ ، ۲ و ۳ + رنا پلی مراز موجود در میتوکندری و کلروپلاست […]

زیست شناسی دوازدهم

🌲نکات مهم فصل ۲ زیست شناسی دوازدهم ( مبحث ترجمه)🌲

🖊تعداد پیوند پپتیدی با تعداد مولکول آب آزاد شده و تعداد جابجایی ریبوزوم برابر است .🖊همه ی tRNA ها ی وارده به جایگاه A وارد جایگاه P ریبوزوم می شوند .🖊تعداد آمینو اسید وارده به جایگاه P یکی بیشتر از تعداد آمینو اسید وارده به جایگاه A می باشد .🖊همه ی tRNA های بدون امینو […]

زیست شناسی دهم

🌳مروری بر گفتار ۱ و ۲ فصل ۱ زیست دهم 🌳

🖍در زیست شناسی، فقط ساختارها و یا فرایندهایی را بررسی می کنیم که برای ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم قابل مشاهده و اندازه گیری اند.🖍پژوهشگران علوم تجربی نمی توانند دربارۀ زشتی و زیبایی، خوبی و بدی، ارزش های هنری و ادبی نظر بدهند.🖍روشی که باعث انتقال صفت یا صفاتی از یک جاندار به […]

دسته‌بندی نشده

🖍سئوال : ایا سیاهرگ دوازدهه هم در تشکیل سیاهرگ باب شرکت دارد ؟ اگه در تشکیل ان شرکت دارد چرا در شکل کتاب نیامده است ؟

🖌پاسخ : سیاهرگ دوازدهه به صورت مستقل به سیاهرگ باب متصل نیست بلکه خون سیاهرگی دوازدهه و لوزالمعده به صورت مشترک از طریق سیاهرگ های قدامی و خلفی تحتانی لوزالمعده وارد سیاهرگ مزانتریک شده و از انجا وارد سیاهرگ باب می شوند . بنابراین سیاهرگ دوازدهه به طور مستقیم به سیاهرگ باب متصل نیست

سئوالات زیست شناسی

🖍سئوال : آیا کلسترول برای جذب در روده نیاز به گوارش دارد؟

🌲پاسخ : خیر🖌 جذب کلسترول عمدتا در دوازدهه و نزدیکی ژژنوم انجام می گیرد .🖌در روده کلسترول صفراوی با کلسترول موجود در رژیم غذایی مخلوط می شود .🖌تنها سلول های کبد قادر به تجزیه کلسترول هستند .🖌در انسان جذب کلسترول کامل نیست . به طور متوسط نیمی از کلسترول در لومن روده جذب می شود […]