زیست شناسی دهم

🌳 فصل اول زیست شناسی دهم ( گفتار سوم)

🌳 فصل اول زیست شناسی دهم ( گفتار سوم)🖍 سلول از ۳ بخش اصلی تشکیل شده است :۱) غشا ۲) سیتوپلاسم ۳) هسته🌲 غشا : پرده ی نرمی است که در اطراف سلول قرار دارد.🖍 نقش غشا :۱) کنترل ورود و خروج مواد۲) شناسایی محیط اطراف و سلول های مجاور به کمک گیرنده هایی که […]

زیست شناسی یازدهم

فصل ۱ زیست شناسی یازدهم

🌳 فصل ۱ زیست شناسی یازدهم (گفتار۱)🌲بافت عصبی : شامل : ۱- یاخته ی عصبی ( نورون ) ۲- یاخته ی پشتیبان ( نوروگلیا)🖌ویژگی های یاخته عصبی :۱- تحریک پذیری ۲- ایجاد پیام عصبی ۳- هدایت پیام عصبی ۴- انتقال پیام عصبی🖌ساختار نورون ( یاخته ی عصبی ) : هر نورون از ۳ بخض اصلی […]

کنکور 1401

کنکور ۱۴۰۱ ( داخل)

۱۳۵- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ “مطابق با متن کتاب درسی در ……………. سطح سازمان یابی حیات ……………” ۱) ششمین – جمعیتهای گوناگون با یکدیگر تعامل دارند  ۲) هشتمین – سازوکارهایی می تواند باعث بروز گونه زایی شود.  ۳) نهمین – از اجتماع همه زیستبومهای زمین، زیست کره به وجود می آید. […]