آموزش زیست شناسی

🌳۵۰ نکته زیست شناسی برای مرور سریع ( بخش اول )

۱- آنزیم rRNA تنها انزیم غیر پروتئینی ( کتاب درسی ) است. که در یوکاریوت ها در هسته ساخته می شود اما محل فعالیت ان سیتوپلاسم می باشد .۲- در یوکاریوت ها ۴ نوع آنزیم رنا پلیمراز وجود دارد.: رناپلی مراز ۱ ، ۲ و ۳ + رنا پلی مراز موجود در میتوکندری و کلروپلاست […]

زیست شناسی دوازدهم

🌲نکات مهم فصل ۲ زیست شناسی دوازدهم ( مبحث ترجمه)🌲

🖊تعداد پیوند پپتیدی با تعداد مولکول آب آزاد شده و تعداد جابجایی ریبوزوم برابر است .🖊همه ی tRNA ها ی وارده به جایگاه A وارد جایگاه P ریبوزوم می شوند .🖊تعداد آمینو اسید وارده به جایگاه P یکی بیشتر از تعداد آمینو اسید وارده به جایگاه A می باشد .🖊همه ی tRNA های بدون امینو […]

زیست شناسی دهم

🌳مروری بر گفتار ۱ و ۲ فصل ۱ زیست دهم 🌳

🖍در زیست شناسی، فقط ساختارها و یا فرایندهایی را بررسی می کنیم که برای ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم قابل مشاهده و اندازه گیری اند.🖍پژوهشگران علوم تجربی نمی توانند دربارۀ زشتی و زیبایی، خوبی و بدی، ارزش های هنری و ادبی نظر بدهند.🖍روشی که باعث انتقال صفت یا صفاتی از یک جاندار به […]

دسته‌بندی نشده

🖍سئوال : ایا سیاهرگ دوازدهه هم در تشکیل سیاهرگ باب شرکت دارد ؟ اگه در تشکیل ان شرکت دارد چرا در شکل کتاب نیامده است ؟

🖌پاسخ : سیاهرگ دوازدهه به صورت مستقل به سیاهرگ باب متصل نیست بلکه خون سیاهرگی دوازدهه و لوزالمعده به صورت مشترک از طریق سیاهرگ های قدامی و خلفی تحتانی لوزالمعده وارد سیاهرگ مزانتریک شده و از انجا وارد سیاهرگ باب می شوند . بنابراین سیاهرگ دوازدهه به طور مستقیم به سیاهرگ باب متصل نیست

سئوالات زیست شناسی

🖍سئوال : آیا کلسترول برای جذب در روده نیاز به گوارش دارد؟

🌲پاسخ : خیر🖌 جذب کلسترول عمدتا در دوازدهه و نزدیکی ژژنوم انجام می گیرد .🖌در روده کلسترول صفراوی با کلسترول موجود در رژیم غذایی مخلوط می شود .🖌تنها سلول های کبد قادر به تجزیه کلسترول هستند .🖌در انسان جذب کلسترول کامل نیست . به طور متوسط نیمی از کلسترول در لومن روده جذب می شود […]

سئوالات زیست شناسی

سئوال : آیا درون دوازدهه تنها پروتئاز های لوزالمعده فعال می شوند ؟

🌲 پاسخ : خیر🖊علاوه بر آنکه تمام پروتئاز های ترشح شده از لوزالمعده درون دوازدهه فعال می شوند . بیشتر لیپاز ترشح شده لوزالمعده نیز درون دوازدهه فعال می شود .🖊لیپاز توسط کولیپاز فعال می شود . کولیپاز یک کوآنزیم است که به C-terminal ، و دامنه غیر کاتالیزوری لیپاز متصل می شود. کولیپاز یک […]

سئوالات زیست شناسی

سئوال : آیا مری برای اتصال به معده از پشت ماهیچه ی دیافراگم عبور می کند یا اینکه دیافراگم را سوراخ می کند ؟

🖌 پاسخ : ماهیچه ی دیافراگم فضای قفسه سینه را کاملاً از حفره ی شکمی جدا می کند . بنابراین سرخرگ آئورت ، بزرگ سیاهرگ زیرین ، اعصاب واگ ، زنجیره ی سمپاتیک برای وارد شدن از قفسه سینه به درون حفره ی شکمی دیافراگم را سوراخ کرده و وارد حفره ی شکمی می شوند […]

زیست شناسی دهم مطالب آموزشی

فشار منفی فضای جنب

🖍فضای جنب ، فضایی بین جدار شش و قفسه سینه می باشد که داخل ان هیچگونه گازی وجود ندارد و تنها مقدار کمی مایع در آن وجود دارد .🖍 فشار فضای جنب ، هم از فشار اتمسفر و هم از فشار داخل شش کمتر است که این را اصطلاحاً به عنوان فشار منفی در نظر […]

سئوالات زیست شناسی

با توجه به اینکه ریشه های درخت حرا که در سطح خارج آب قرار دارند بخشی از اکسیژن گیاه رو تامین می کنند میتوان گفت که این ریشه ها برای دریافت اکسیژن دارای روزنه های هوایی هستند ؟

پاسخ : گیاه حرا دارای ریشه تنفسی یا پنوماتوفر می باشد. پنوماتوفرها که در خارج از گل و لای قرار دارند دارای منافذی ( عدسی شکل) هستند. اکسیژن از طریق این منافذ وارد پنوماتوفر شده سپس از طریق پارانشیم اسفنجی وارد ریشه های اولیه که در سطح آب غوطه فر هستند شده ، و از […]

سئوالات زیست شناسی

🖍 سئوال : آیا در بدن انسان تخمیر الکلی وجود دارد ؟

🖌پاسخ : خیر – در بدن انسان تخمیر الکلی دیده نمی شود . تنها ماهیچه های اسکلتی در هنگام فعالیت شدید و کمبود اکسیژن از تخمیر لاکتیکی استفاده می کنند .🖍 سئوال : با توجه به اینکه گلبول های قرمز بالغ میتوکندری ندارند ، انرژی مورد نیاز خود را چگونه تامین می کنند؟🖌 گلبول های […]