آخرین خبرها
خانه / اخبار فوری

اخبار فوری

ویژگی های پلاناریا

ویژگی های پلاناریا 🖌 از نوع کرم پهن آزادزی می باشد .🖌ماده ی دفعی نیتروژندار آن آمونیاک می باشد .🖌سامانه ی دفعی آن از نوع پروتونفریدی است .🖌نوع ماده ای که از طریق پروتونفریدی دفع می کند بیشتر آب می باشد .🖌 امونیاک را از سظح تمام یاخته های پوست خود دفع می کند .🖌دارای حفره ی گوارشی است .🖌فاقد ... بیشتر بخوانید »