سئوالات زیست شناسی

🖍سئوال : آیا کلسترول برای جذب در روده نیاز به گوارش دارد؟

🌲پاسخ : خیر
🖌 جذب کلسترول عمدتا در دوازدهه و نزدیکی ژژنوم انجام می گیرد .
🖌در روده کلسترول صفراوی با کلسترول موجود در رژیم غذایی مخلوط می شود .
🖌تنها سلول های کبد قادر به تجزیه کلسترول هستند .
🖌در انسان جذب کلسترول کامل نیست . به طور متوسط نیمی از کلسترول در لومن روده جذب می شود و مابقی از طریق مدفوع دفع می گردد. البته این میزان در افراد مختلف متفاوت است .
✅ جذب کلسترول در روده به دو طریق انجام می گیرد .
۱) کلسترول در میسل هایی که مخلوطی از اسیدهای صفراوی و فسفولیپید هستند حل شده سپس در قسمت لومن روده ی باریک جذب می شود .
۲) درروش دیگر جذب ، کلسترول به صورت انتشار ساده و احتمالاٌ انتشار تسهیل شده ازغشای مخاط عبور می کند . البته تا کنون ، یک ناقل کلسترول خاص در غشای میکروویلوسی انتروسیت شناسایی نشده است.
🌳منظور از لومن : فضای درون لوله ی گوارش
🌳انتروسیت ها سلولهای اپوششی روده باریک هستند که عملکرد اصلی آنها جذب مواد مغذی و انتقال آنها به سایر بافتهای بدن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --