سئوالات زیست شناسی

🖍 سئوال : آیا در بدن انسان تخمیر الکلی وجود دارد ؟

🖌پاسخ : خیر – در بدن انسان تخمیر الکلی دیده نمی شود . تنها ماهیچه های اسکلتی در هنگام فعالیت شدید و کمبود اکسیژن از تخمیر لاکتیکی استفاده می کنند .
🖍 سئوال : با توجه به اینکه گلبول های قرمز بالغ میتوکندری ندارند ، انرژی مورد نیاز خود را چگونه تامین می کنند؟
🖌 گلبول های قرمز بالغ ، هسته ، میتوکندری خود را از دست می دهند . گلبول های قرمز انرژی مورد نیاز خود را از مسیر های زیر تامین می کنند :
۱) مسیر گلیکولیز ( مسیر امبدن – میرهوف) : در این مسیر که به صورت بی هوازی انجام می گیرد . تقریباً ۹۰ درصد گلوکز وارد شده به سلول جهت ایجاد ATP مصرف می شود .این مسیر مهمترین منبع اساسی انرژی گلبول قرمز است که طی آن یک مولکول گلوکز به لاکتات تبدیل می شود و ۲ تا ATP ایحاد می گردد .این مقدار ATP برای حفظ گلبول قرمز برای طول عمر ۱۲۰ روزه اش لازم است
۲) مسیر اکسیداتیو : ۱۰ درصد انرژی مورد نیاز گلبول قرمز از طریق این مسیر تامین می شود . در این مسیر با کاتابولیسم گلوکز ، NADP به NADPH تبدیل می گردد . انجام مسیر اکسداتیو هر چند به مقدار کم انجام می گیرد . اما انجام این مسیر هوازی برای طول عمر طبیعی گلبول قرمز ضروری است . زیرا این مسیر وظیفه ی نگهداری هموگلوبین در برابر اکسیدان ها و تخریب را بر عهده دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --