مطالب آموزشی

🌲آناتومی کبد 🌲


🖍 کبد بزرگترین اندام درون بدن است .

🖍در ناحیه فوقانی سمت راست حفره شکم واقع شده است .

🖍کبد عضوی به رنگ قهوه ای مایل به قرمز است که در زیر دیافراگم قرار دارد و نسبت به سایر اندام های حفره شکم مانند معده ، کلیه ها ، کیسه صفرا و روده در قسمت بالاتری قرار دارد.

🖍لوب راست آن از لوب چپ بزرگتر است .

🖍کیسه ی صفرا در زیر لوب بزرگ سمت راست قرار دارد .

🖍دو لوب اصلی کبد توسط بافتی پیوندی از هم جدا شده اند .

🖍هر لوب کبدی در داخل از هزاران واحد کوچکتر به نام لوبول تشکیل شده است. لوبول ها بخشهای كبدی كوچكی هستند كه شامل عروق ، رگها ، سینوزوئیدها ، مجاری صفراوی و یاخته های کبدی می باشند .

🖍بافت کبد از دو نوع یاخته ی اصلی تشکیل شده است . ۱- یاخته های پوششی که تعداد انها بسیار زیاد است و مسئول بیشتر عملکردهایی هستند که توسط کبد انجام می گیرد . ۲- یلخته های کوپفر که نوعی یاخته ی ایمنی هستند که در کبد یافت می شوند .

🖍 تصور می شود که یاخته های کوپفر نوعی ماکروفاژ هستند که بدن را از عوامل بیماری زا و گلبول های قرمز پیر و فرسوده پاک سازی می کنند .
🖍کبد همچنین حاوی مجاری صفراوی بی شماری است که صفرا تولید شده توسط کبد را به مجاری کبدی بزرگ تر تخلیه می کند.این مجاری به هم متصل می شوند و مجرای کبدی مشترک را تشکیل می دهند.

🖍مجرای سیستیک گسترش یافته از کیسه صفرا به مجرای کبدی مشترک متصل می شود و مجرای صفراوی مشترک را تشکیل می دهد.

🖍صفرا توسط مجرای مشترک صفرا مستقیماً وارد دوازدهه می‌شود، یا توسط مجرای سیستیک موقتاً در کیسه صفرا ذخیره می‌شود.

🖍مجرای مشترک صفرا و مجرای پانکراس با یکدیگر در آمپول واتر وارد بخش دوم دوازدهه می‌شوند.

🖍نقش های کبد :

🖌 ۱- ساخت صفرا و کمک به گوارش چربی ها

🖌 ۲- پردازش مواد موجود در خون

🖌 ۳- کبد از طریق سیاهرگ باب ز از اندامهایی از جمله معده ، روده کوچک ، طحال ، لوزالمعده و کیسه صفرا خون دریافت می کند. و بعد از سم زدایی از طریق سیاهرگ فوق کبدی خون را به قلب ارسال می کند .

🖌 ۴- ذخیره ی گلوکز اضافه خون به صورت گلیکوژن

🖌 ۵- کبد اسیدهای آمینه را از پروتئین های هضم شده متابولیزه می کند. در این فرآیند ، آمونیاک سمی تولید می شود که کبد آن را به اوره تبدیل می کند.

🖌 ۶- تولید انواع لیپید ( شبکه ی آندوپلاسمی صاف یاخته های کبد)

🖌 ۷ – کبد همچنین هموگلوبین ، مواد شیمیایی ، داروها ، الکل و سایر داروها را در خون متابولیزه می کند.

🖌 ۸- سنتز و ترشح پروتئین های پلاسما ( مانند فیبرینوژن ، پروترومبین ، آلبومین ، هورمون ها ( مانند فاکتور رشد شبه انسولین ۱که به رشد و نمو اولیه کمک می کند ، ترومبوپویتین )

✅ ترومبوپویتین هورمونی است که تولید پلاکت در مغز استخوان را تنظیم می کند.

✅ در فرآیند انعقاد خون ، تبدیل پروترومبین به ترومبین در کبد انجام می گیرد که وجود ویتامین K ، کلسیم و آنزیم پروترومبیناز برای انجام آن ضروری است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --