زیست شناسی دوازدهم

فصل اول زیست شناسی دوازدهم

گریفیت یک باکتری شناس انگلیسی بوده که در فکر تهیه واکسن برای بیماری آنفلوانزا بوده است .

در زمان گریفیت عامل بیماری انفلوآنزا را باکتری می دانستند. در حالی که عامل آن ویروس است .

گریفیت در آزمایشات خود از دو نوع (سویه) باکتری استرپتوکوکوس نومونیا استفاده کرد:
۱- نوع کپسول(پوشینه) دار که در موش ایجاد بیماری می کرد و باعث مرگ موش می شد.
۲- نوع بدون کپسول که در موش بیماری ایجاد نمی کند.

*غشاء ، سیتوپلاسم ، دنای حلقوی و ریبوزوم در همه ی باکتری ها وجود دارد.

**دیواره ی یاخته ای در بیشتر باکتری ها دیده می شود.

***کپسول ، تاژک و پیلی در بعضی از باکتری ها وجود دارد.

تذکر : کپسول از باکتری در برابر بیگانه خوارها محافطت می کند . به همین دلیل نوع کپسول دار باکتری استرپتوکوکوس نومونیا در موش ایجاد بیماری می کند .

آزمایشات گریفیت :
۱- آزمایش اول : تزریق باکتری زنده کپسول دار به موش —— نتیجه : موش مرد

۲- آزمایش دوم : تزریق باکتری زنده بدون کپسول به موش —— نتیجه : موش زنده ماند.

نکته : بعد از آزمایش دوم گریفیت فکر می کرد کپسول عامل مرگ موش ها می باشد .

۳- آزمایش سوم : باکتری های زنده کپسول دار را با گرما کشت سپس عصاره ی ان را به موش تزریق کرد . —— نتیجه : موش زنده ماند

تذکر : گریفیت بعد از آزمایش سوم فهمید کپسول به تنهایی عامل مرگ موش نیست .

۴- آزمایش چهارم : تزریق مخلوطی از باکتری های کپسول دار کشته شده با گرما و باکتری زنده ی بدون کپسول به موش —— نتیحه : موش مرد.

** بعد از انجام آزمایش چهارم گریفیت در خون و شش موش ها تعداد زیادی باکتری زنده کپسول دار مشاهده کرد .

ترانسفورماسیون : به کپسول دار شدن باکتری های زنده ی بدون کپسول ترانسفورماسیون ( تعییر شکل ) گویند .
*** در ترانسفورماسیون ، جاندار با کسب ماده ی ژنتیکی از محیط در شکل ظاهری خود تغییر ایجاد می کند .
نتیجه ی آزمایش گریفیت : مواد وراثتی می توانند از یاخته ای به یاخته ی دیگر منتقل شوند .

نکته : گریفیت در آزمایشات خود نتوانست چگونگی انتقال مواد وراثتی و ماهیت آن را پیدا کند اما فکر می کرد عامل کپسول دار شدن باکتری ها پروتئین است .

نذکر : قبل از گریفیت نوکلئیک اسید کشف شده بود اما ماهیت ان مشخص نبود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --