مطالب آموزشی

هورمون های تیروئیدی ( T3 و T4 )

🌳تمام هورمون تیروکسین و ۲۰ درصد هورمون (T3 ) توسط تیروئید تولید می شود .
🖍 غده ی تیروئید یک غده ی درون ریز است که در زیر حنجره قرار دارد.
🖍هر گونه بزرگ شدن تیروئید، صرف نظر از علت، گواتر نامیده می شود.
🖍تیروئید از بیرون زدگی کف حلق به سمت پایین ایجاد می شود.
🖍خود غده شامل دو لوب مستطیلی است که در دو طرف نای (نای) قرار گرفته و توسط نوار باریکی از بافت به نام ایستموس به هم متصل شده اند.
🖌 تیروکسین ( T4 ) و تری یدوتیرونین (T3) از ید و ۲ آمینواسید تیروزین تشکیل شده اند .
🖌از آنجا که هر مولکول تیروزین به یک یا دو اتم ید متصل می شود، از دو تیروزین برای سنتز تیروکسین و تری یدوتیرونین استفاده می شود.
🖌تیروکسین به میزان قابل توجهی بیشتر از تری یدوتیرونین توسط غده تیروئید تولید و ترشح می شود.
🖌 تیروکسین در بسیاری از بافت ها توسط آنزیم هایی به نام دیودیناز به تری یدوتیرونین تبدیل می شود.
🖌پس از ورود تیروکسین به سلول، دیودینازها در سیتوپلاسم قرار می گیرندیکی از چهار اتم ید آن را حذف کرده و به تری یدوتیرونین تبدیل می کند.
🖌تری یدوتیرونین یا وارد هسته سلول می شود یا به گردش خون باز می گردد.
🌲تمام تیروکسین و حدود ۲۰ درصد تری یدوتیرونین تولید شده در روز از غده تیروئید می آید. ۸۰ درصد باقیمانده تری یدوتیرونین از ید زدایی تیروکسین در خارج از تیروئید حاصل می شود.
🌲تمام سلول های بدن سلول های هدف تری یدوتیرونین هستند. هنگامی که تری یدوتیرونین در داخل سلول قرار می گیرد، وارد هسته می شود و در آنجا به پروتئین هایی به نام گیرنده های هسته ای متصل می شود . سپس کمپلکس های گیرنده تری یدوتیرونین به اسید دئوکسی ریبونوکلئیک متصل می شود .
🌲افزایش سطح هورمون تیروئید باعث تحرک چربی می شود که منجر به افزایش غلظت اسیدهای چرب در پلاسما می شود. هورمون های تیروتیدی همچنین اکسیداسیون اسیدهای چرب را در بسیاری از بافت ها افزایش می دهند. در نهایت، غلظت کلسترول و تری گلیسیرید پلاسما با سطح هورمون تیروئید همبستگی معکوس دارد .
🖍 یکی از نشانه های تشخیصی کم کاری تیروئید افزایش غلظت کلسترول خون است.
🖍هورمون های تیروئید از طریق پروتئین های ناقل غشایی وارد سلول ها می شوند.
🌲هورمون های تیروئید ضربان قلب، انقباض قلب و برون ده قلبی را افزایش می دهند. آنها همچنین باعث گشاد شدن عروق می شوند که منجر به افزایش جریان خون به بسیاری از اندام ها می شود.
🖍پرکاری تیروئید ناشی از ترشح هورمون های تیروئید است. در بیشتر گونه ها، این وضعیت کمتر از کم کاری تیروئید است.
🖍در انسان شایع ترین شکل پرکاری تیروئید، بیماری گریوز است ، یک بیماری ایمنی که در آن اتوآنتی بادی ها به گیرنده هورمون محرک تیروئید متصل شده و آن را فعال می کنند و منجر به تحریک مداوم سنتز هورمون تیروئید می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --