سئوالات زیست شناسی

سئوال : آیا درون دوازدهه تنها پروتئاز های لوزالمعده فعال می شوند ؟

🌲 پاسخ : خیر
🖊علاوه بر آنکه تمام پروتئاز های ترشح شده از لوزالمعده درون دوازدهه فعال می شوند . بیشتر لیپاز ترشح شده لوزالمعده نیز درون دوازدهه فعال می شود .
🖊لیپاز توسط کولیپاز فعال می شود . کولیپاز یک کوآنزیم است که به C-terminal ، و دامنه غیر کاتالیزوری لیپاز متصل می شود. کولیپاز یک پروتئین ۱۰kDa است که توسط لوزالمعده به شکل غیر فعال ترشح می شود. … برای فعال سازی لیپاز باید کولیپاز وجود داشته باشد و به عنوان پلی بین لیپاز و لیپید عمل می کند.
🖌 لوزالمعده تریپسینوژن غیر فعال به درون دوازدهه ترشح می کند .تریپسینوژن توسط آنزیمی به نام انتروکیناز به تریپسین فعال تبدیل می شود. تریپسین فعال شده پروتئاز های غیر فعال ترشح شده از لوزالمعده را درون دوازدهه فعال می کند .
🖍 انزیم انتروکیناز توسط یاخته های پوششی دیواره ی دوازدهه به درون دوازدهه ترشح می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --