زیست شناسی دهم

🌲نکات فصل چهارم زیست شناسی دهم🌲

🌲نکات فصل چهارم زیست شناسی دهم🌲🖍 گلبول های قرمز بالغ از تقسیم یاخته های بنیادی میلوئیدی و گِرده‌ها از تقسیم مگا کاریوسیت به وجود نمی آیند؛ بلکه از تغییر این سلول ها به‌وجود می آیند.🖍 سلول های بنیادی مغز استخوان، سلول های بنیادی لنفوئیدی و میلوئید دارای هسته و قدرت تقسیم میتوزاند؛ پس برای تهیۀ […]

زیست شناسی یازدهم

نکات فصل ۹ زیست شناسی یازدهم

نکات فصل ۹ زیست شناسی یازدهم🖍 اکسین با افزایش زشد طولی یاخته ، سیتوکینین با تحریک تقسیم یاخته ی و جیبرلین با تحریک تقسیم یاخته ای +افزایش رشد طولی یاخته موحب رشد طولی ساقه ی گیاه می شوند .🖍 اکسین و جیبرلین با ممانعت از انجام لقاح در تولید میوه های بدون دانه نقش دارند […]

مطالب آموزشی

نکات دستگاه گردش خون دوزیستان

🌳نکات دستگاه گردش خون دوزیستان:🌳🌲این جانداران در دوره نوزادی در آب زندگی می کنند. از این رو با آبشش تنفس می کنند.🌲قلب آن ها در دوره نوزادی دو حفره ای است و در نتیجه گردش خون ساده دارند.🌲قلب دوزیستان در دوران بلوغ ۳ حفره ای و گردش خون انها از نوع مضاعف است .🌲در زمان […]