مطالب آموزشی

هورمون های تیروئیدی ( T3 و T4 )

🌳تمام هورمون تیروکسین و ۲۰ درصد هورمون (T3 ) توسط تیروئید تولید می شود .🖍 غده ی تیروئید یک غده ی درون ریز است که در زیر حنجره قرار دارد.🖍هر گونه بزرگ شدن تیروئید، صرف نظر از علت، گواتر نامیده می شود.🖍تیروئید از بیرون زدگی کف حلق به سمت پایین ایجاد می شود.🖍خود غده شامل […]

سئوالات زیست شناسی

چرا اندازه ی گلبول قرمز در سیاهرگ ها بزرگتر از سرخرگ هاست؟

🖌 درون سیاهرگ های مجاور بافت ، کربن دی اکسید وارد گلبول قرمز شده و با کمک انزیم کربنیک انیدراز با آب ترکیب و کربنیک اسید(H2CO3 ) را می سازد .🖌 کربنیک اسید درون گلبول قرمز به بیکربنات (HCO3) و +H تجزیه می شود .🖌بی کربنات از گلبول قرمز خارج می شود اما +H به […]

سئوالات زیست شناسی

سئوال : آیا بازوفیل ها و ائوزینوفیل ها نیز جزوه فاگوسیت ها (بیگانه خوارها) محسوب می شوند ؟

🖍 پاسخ : بله – در بدن انسان بجز لنفوسیت ها بقیه گلبول های سفید خاصیت بیگانه خواری دارند . بعضی از انها مانند نوتروفیل قدرت بیگانه خواری زیاد و بعضی مانند بازوفیل قدرت بیگانه خواری کم دارند .🖊در بدن انسان سه گروه اصلی فاگوسیت کننده وجود دارد : مونوسیت ها و ماکروفاژها، گرانولوسیت ها […]

زیست شناسی دهم

🌲نکات فصل چهارم زیست شناسی دهم🌲

🌲نکات فصل چهارم زیست شناسی دهم🌲🖍 گلبول های قرمز بالغ از تقسیم یاخته های بنیادی میلوئیدی و گِرده‌ها از تقسیم مگا کاریوسیت به وجود نمی آیند؛ بلکه از تغییر این سلول ها به‌وجود می آیند.🖍 سلول های بنیادی مغز استخوان، سلول های بنیادی لنفوئیدی و میلوئید دارای هسته و قدرت تقسیم میتوزاند؛ پس برای تهیۀ […]

زیست شناسی یازدهم

نکات فصل ۹ زیست شناسی یازدهم

نکات فصل ۹ زیست شناسی یازدهم🖍 اکسین با افزایش زشد طولی یاخته ، سیتوکینین با تحریک تقسیم یاخته ی و جیبرلین با تحریک تقسیم یاخته ای +افزایش رشد طولی یاخته موحب رشد طولی ساقه ی گیاه می شوند .🖍 اکسین و جیبرلین با ممانعت از انجام لقاح در تولید میوه های بدون دانه نقش دارند […]

مطالب آموزشی

نکات دستگاه گردش خون دوزیستان

🌳نکات دستگاه گردش خون دوزیستان:🌳🌲این جانداران در دوره نوزادی در آب زندگی می کنند. از این رو با آبشش تنفس می کنند.🌲قلب آن ها در دوره نوزادی دو حفره ای است و در نتیجه گردش خون ساده دارند.🌲قلب دوزیستان در دوران بلوغ ۳ حفره ای و گردش خون انها از نوع مضاعف است .🌲در زمان […]