مطالب آموزشی

نکات دستگاه گردش خون دوزیستان

🌳نکات دستگاه گردش خون دوزیستان:🌳
🌲این جانداران در دوره نوزادی در آب زندگی می کنند. از این رو با آبشش تنفس می کنند.
🌲قلب آن ها در دوره نوزادی دو حفره ای است و در نتیجه گردش خون ساده دارند.
🌲قلب دوزیستان در دوران بلوغ ۳ حفره ای و گردش خون انها از نوع مضاعف است .
🌲در زمان بلوغ تنفس جاندار از آبشش به شش و تنفس پوستی تغییر پیدا می کند.
🌲قلب نیز سه حفره ای می شود. دو دهلیز در بالا و یک بطن در سمت پایین.
🌲در زمان بلوغ دستگاه گردش خون نیز از ساده به مضاعف تغییر پیدا می کند.
🌲خون یک بار در بدن گردش می یابد اما دو بار از قلب می گذرد.
🌲قلب دو پمپاژ خون با فشار کم و فشار زیاد دارد.
🌲پمپاژ کم فشار قلب، خون تیره را به بخش های تنفسی ( پوست و شش) می برد.
🌲پمپاژ پرفشار قلب، خون روشن را به همه اندام های بدن می رساند.
🌲بطن هم حاوی خون تیره است و هم خون روشن.
🌲در دهلیز راست خون تیره وارد می شود.
🌲در دهلیز چپ خون روشن وارد می شود.
🌲در قلب دوزیستان، خون تیره و روشن به مقدار بسیار کمی مخلوط می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --