مطالب آموزشی

🖍 ویژگی های پلاناریا 🖍


🖌 از نوع کرم پهن آزادزی می باشد .
🖌ماده ی دفعی نیتروژندار آن آمونیاک می باشد .
🖌سامانه ی دفعی آن از نوع پروتونفریدی است .
🖌نوع ماده ای که از طریق پروتونفریدی دفع می کند بیشتر آب می باشد .
🖌 امونیاک را از سظح تمام یاخته های پوست خود دفع می کند .
🖌دارای حفره ی گوارشی است .
🖌فاقد حفره ی عمومی می باشد و فاصله ی بین اندام های ان توسط نوعی بافت پیوندی پر شده است .
🖌جانوری دو جنسی یا هرمافرودیت ( نر ماده) می باشد . ( دارای بیضه و تخمدان)
🖌 فاقد مخرج مجزا می باشد و بقایای هضم نشده از طریق دهان خارج می شوند . ( مقعد ندارد)
🖌 دستگاه گوارش آن شامل دهان ، حلق و یک روده ی بسته ی شاخه ای شاخه ای می باشد .
🖌 مغز ان از دو گره عصبی جدا از هم تشکیل شده است.
🖌 در سطح شکمی خود دارای ۲ طناب عصبی شکمی است .
🖌 طناب های عصبی شکمی پلاناریا فاقد گره عصبی می باشند .
🖌 دستگاه عصبی مرکزی آن شامل ۲ گره عصبی ، ۲ طناب عصبی شکمی و رشته های بین دو طناب می باشد .
🖊 دفاع اختصاصی ندارد. ( فاقد پادتن ، پرفورین و …….. )
🖊 فاقد دستگاه تنفسی می باشد و عمل تبادل گازهای تنفسی را از طریق پوست خود انجام می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --